Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінде 2019-2020 оқу жылындағы мамандықтары

Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінде 2019-2020 оқу жылындағы мамандықтар тізімі:
Мамандығы: 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану; Біліктілігі: 1401012-Тас қалаушы; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

Мамандығы: 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану; Біліктілігі: 140109 2-Қаптаушы-мәрмәрші; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

Мамандығы: 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану; Біліктілігі: 1401102-Қаптаушы-тасшы; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

Мамандығы: 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану; Біліктілігі: 140111 2-Қаптаушы-өрнектеуші; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай
 Мамандығы: 1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану;  Біліктілігі:  1401122-Қаптаушы-жылтыратушы; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай
Мамандығы: 1414000-Жиһаз өндірісі;   Біліктілігі: Ағаш бұйымдарын жинаушы; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай

 Мамандығы: 1403000-Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану;  Біліктілігі: 1403022-Технологиялық құбыр жолдарын құрастырушы; Оқу мерзімі: 2 жыл 10 ай