Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінің 2020-2021 оқу жылына қабылданатын мамандықтар

Смағұл Ысқақов атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес колледжінің 2020-2021 оқу жылына қабылданатын  мамандықтар


Код бойынша мамандықтар атауы

Код бойынша біліктіліктер атауы

Барлығы

оның ішінде

9 сынып негізінде

11 сынып негізінде

1

0502000-Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)

0502033-Құрал-жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі

20

20


2

1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

1401022-Ағаш ұстасы

25


25

3

1401000-Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

1401252-Өңдеу құрылыс жұмыстарының шебері

25

25


4

1115000-Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)

1115042-Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электр монтері

25

25


5

1414000-Жиһаз өндірісі (түрлері бойынша)

1414072-Ағаш және жихаз өндірісінің шебері

25

25


6

1403000-Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

1403022-Технологиялық құбыр жолдарын құрастырушы

25

25


 

Барлығы

 

145

120

25